Punere în funcţionare/ inspecţii în cursul funcţionării