Studii de fezabilitate, studii de soluție, de oportunitate