Laboratoare pentru teste de capabilitate a bateriilor