TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)

Servicii conexe

TÜV SÜD oferă următoarele servicii conexe:

  • Certificarea managementului sistemelor securității informațiilor conform ISO / IEC 27001
  • Certificarea sistemelor de management al calității conform ISO 9001
  • Certificarea sistemelor de management al calității în industria auto conform IATF 16949
  • Evaluarea cerințelor minime pentru sisteme de management al calității furnizorilor de automobile conform IATF MAQMSR
  • Audituri complete și evaluări aferente la securitatea IT și protecția datelor