Analiza consumurilor de energie şi a fluxurilor de materiale